Website Banner
  บริษัทตรีสมพลาสติก กรุ๊ป จำกัด             มั่นใจ          มั่นคง           มุ่งมั่น         มากประสบการณ์                                         บริษัทตรีสมพลาสติก กรุ๊ป จำกัด             มั่นใจ          มั่นคง           มุ่งมั่น         มากประสบการณ์ 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 83
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 47154
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1835
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 93939 
 
 บริษัท  ตรีสมพลาสติก กรุ๊ป จำกัด 

ตั้งอยู่ที่  87/9  หมู่ 1 ซอย เชื่อมสุข  ถ.ลียบคลองสี่วา  ต.นาดี  อ.เมืองสมุทรสาคร
 
จ.สมุทรสาคร   74000            
 


       
                        
 
                                                                     


                    ประวัติโดยสังเขป  อดีตบริษัทตรีสมพลาสติก เป็นโรงงานฉีดพลาสติกในรูปแบบรับจ้างผลิต ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวย้อนเวลาไป 13 ปี ธุรกิจน้ำดื่มกำลังเป็นที่นิยม จึงมีความคิดริเริ่มทำขวดน้ำดื่มชนิดขุ่น ใช้วัสดุประเภท PE โดยแบ่งพื้นที่บางส่วนในโรงงานติดตั้งเครื่องเป่า และศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตขณะเดียวกันขวดลักษณะดังกล่าว มีผู้ผลิตออกมาเป็นจำนวนมากจึงมีแนวคิดว่าน่าจะมีวัสดุอื่นมาทดแทน PE ซึ่งช่วงนั้นขวดใส PETเริ่มเข้ามาในตลาดเมืองไทย และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงขวด PET และไปดูงานที่ จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น เกี่ยวกับการผลิต PET รวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุดังกล่าวที่ต่างประเทศ จึงเกิดความมั่นใจและเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ จึงตัดสินใจ เลือกทำเลเพื่อสร้างโรงงานเป่าขวด PET ก็คือที่อยู่ปัจจุบัน  และ ใช้เวลาศึกษาคุณสมบัติต่างๆประมาณ 3 ปีพร้อมแนวทางในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตจนผลิตภัณฑ์เป็นที่พอใจกับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทได้นำเข้าเครื่องจักรประเภท Auto และ Semi auto เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่มีความต้องการขวดโหลทั้งปากกว้าง และปากแคบ พร้อมรับจ้างผลิตตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมทั้งแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้าเก่าและใหม่  กรณีผลิตภัณฑ์มีปัญหาจากการบรรจุประเภทของดอง และขนมคบเคี้ยวที่มีปัญหาของการปนเปื้อนในสาร PVC ให้มาใช้วัสดุ PET ซึ่งราคาไม่แตกต่างกันบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มุ่งเน้น พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าพลาสติกของบริษัทฯ ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานการส่งออกได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
 
 
                    บริษัทฯ เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2541  โดย นายสมเกียรติ  จันทราสกาววงค์    จดะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก  ในทะเบียนเลขที่ จ 3-53 (4)-6/41  สค  ประเภทกิจการผลิตและรับจ้างผลิต ขวดซอส  ขวดโหล และ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ทุกประเภททั้ง  PE , PP และ PET  ปัจจุบันมีพนักงาน ประมาณ 110  คน


 
Current Pageid = 14